معنی و ترجمه کلمه factitious به فارسی factitious یعنی چه

factitious


)=factitive(ساختگى ،مصنوعى ،صورى ،غيرطبيعى ،دروغى ،وانمود کننده ،بهانه کننده
علوم مهندسى : ساختگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها