معنی و ترجمه کلمه fauna به فارسی fauna یعنی چه

fauna


فون ،کليه جانوران يک سرزمين يايک زمان ،حيوانات يک اقليم ،جانور نامه ،جانداران ،زيا
زيست شناسى : جانورگان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها