معنی و ترجمه کلمه frond به فارسی frond یعنی چه

frond


(گ.ش ).برگ ساقه ،ساقه برگى ،فلاخن


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها