معنی و ترجمه کلمه identification code به فارسی identification code یعنی چه

identification code


رمز معرف يکان
علوم نظامى : کد شناسايى يکان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها