طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه idiographic به فارسی idiographic یعنی چه

idiographic


وابسته به مجاز،مجازى ،مادى ،انديشه نگار
روانشناسى : فردنگر

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها