معنی و ترجمه کلمه idiographic sciences به فارسی idiographic sciences یعنی چه

idiographic sciences


روانشناسى : علوم فردنگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها