طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه jail به فارسی jail یعنی چه

jail


زندان ،محبس ،حبس کردن
قانون ـ فقه : محبس
علوم نظامى : زندانى کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها