معنی و ترجمه کلمه massive به فارسی massive یعنی چه

massive


گران کوه ،ساختمان فشرده ،سنگين ،قوال ،توپر،بزرگ ،حجيم ،عظيم ،گنده ،فشرده ،کلان
معمارى : ماسيو
روانشناسى : کلان
علوم نظامى : توده


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


لینک ها