طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه sabot به فارسی sabot یعنی چه

sabot


خرج موشکى کمکى ،خرج کمکى ،کمربند گلوله حلفه تمرکز يا وسيله ثبات گلوله در مسير بوش استقرار لوله جوفى ،کفش چوبى روستاييان اروپا
علوم نظامى : روکش گلوله ثاقب

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها