طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه satirical به فارسی satirical یعنی چه

satirical


)satiric(هزلى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها