طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ultraviolet ray به فارسی ultraviolet ray یعنی چه

ultraviolet ray


اشعه فرابنفش ،اشعه ماوراء بنفش پرتو فرابنفش
نجوم : پرتو ماوراء بنفش

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها