معنی و ترجمه کلمه unfavorable به فارسی unfavorable یعنی چه

unfavorable


نامساعد،مخالف ،برعکس ،زشت ،بد قيافه ،نامطلوب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها