معنی و ترجمه کلمه valve seat به فارسی valve seat یعنی چه

valve seat


علوم هوايى : نشيمنگاه سوپاپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها