طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه viceroy به فارسی viceroy یعنی چه

viceroy


نايب السلطنه ،فرمانفرماى کل
قانون ـ فقه : نايب السلطنه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها