طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه weekly به فارسی weekly یعنی چه

weekly


هفتگى ،هفته اى يکبار،هفته به هفته
بازرگانى : هفتگى

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده


لینک ها