معنی و ترجمه کلمه آئین تعمید مسیحیان به انگلیسی آئین تعمید مسیحیان یعنی چه

آئین تعمید مسیحیان

palingenesis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها