معنی و ترجمه کلمه آب بندى کردن به انگلیسی آب بندى کردن یعنی چه

آب بندى کردن

caulk

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها