معنی و ترجمه کلمه آب پاش به انگلیسی آب پاش یعنی چه

آب پاش

pot
spray
sprinkler

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها