معنی و ترجمه کلمه آرد به انگلیسی آرد یعنی چه

آرد

farina
flour

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها