معنی و ترجمه کلمه آرمان به انگلیسی آرمان یعنی چه

آرمان

ideal


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها