معنی و ترجمه کلمه آشتى به انگلیسی آشتى یعنی چه

آشتى

conciliation
detente
peace
placation
reconciliation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها