معنی و ترجمه کلمه آشتى پذیر به انگلیسی آشتى پذیر یعنی چه

آشتى پذیر

peaceable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها