معنی و ترجمه کلمه آفریقا به انگلیسی آفریقا یعنی چه

آفریقا

Africa


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها