معنی و ترجمه کلمه آهن به انگلیسی آهن یعنی چه

آهن

Iron
ferrum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها