معنی و ترجمه کلمه آینده به انگلیسی آینده یعنی چه

آینده

aftertime
comer
coming
forthcoming
future
futurity
incoming
latest
lavenir
next
oncoming
to be
toward

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها