معنی و ترجمه کلمه آینده نگر به انگلیسی آینده نگر یعنی چه

آینده نگر

provident
providential

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها