معنی و ترجمه کلمه اثر به انگلیسی اثر یعنی چه

اثر

affect
clue
consequence
effect
efficacity
efficacy
growth
impact
impress
impression
opus
rake
relic
remnant
result
rut
scintilla
sign
signature
symptom
trace
track
tract
umbrage
vestige
vestigial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها