معنی و ترجمه کلمه بازنشسته به انگلیسی بازنشسته یعنی چه

بازنشسته

emeritus
pensionary
pensioner
retired

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها