معنی و ترجمه کلمه بلند کردن چیزى به انگلیسی بلند کردن چیزى یعنی چه

بلند کردن چیزى

steal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها