معنی و ترجمه کلمه pantograph به فارسی pantograph یعنی چه

pantograph


دستگاه تغيير مقياس نقشه( نف)،پانتوگراف
علوم مهندسى : دستگاه رسام قابل تنظيم
الکترونيک : پانتوگراف
عمران : دستگاهى که با ان مقياس يک نقشه را تغيير مى دهند
معمارى : دستگاه تغيير مقياس نقشه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها