معنی و ترجمه کلمه parallel storage به فارسی parallel storage یعنی چه

parallel storage


انباره موازى ،انبارش موازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها