معنی و ترجمه کلمه ماده معدنى بلورى و سفید به انگلیسی ماده معدنى بلورى و سفید یعنی چه

ماده معدنى بلورى و سفید

pyroxene

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها