معنی و ترجمه کلمه plastic metal deformation به فارسی plastic metal deformation یعنی چه

plastic metal deformation


علوم مهندسى : تغيير شکل خميرى فلز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها