معنی و ترجمه کلمه grenadier به فارسی grenadier یعنی چه

grenadier


يکان نارنجک انداز،سرباز هنگ پياده
علوم نظامى : پياده نظام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها