معنی و ترجمه کلمه parliament به فارسی parliament یعنی چه

parliament


مجلسين ،مجلس شورا،پارلمان
قانون ـ فقه : پارلمان


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها