معنی و ترجمه کلمه بیدار به انگلیسی بیدار یعنی چه

بیدار

awake
awoke
vigilant
wakeful
wakeing

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها