معنی و ترجمه کلمه تبدیل به تیول به انگلیسی تبدیل به تیول یعنی چه

تبدیل به تیول

feudalization

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها