معنی و ترجمه کلمه fogy به فارسی fogy یعنی چه

fogy


)=fogey(ادم عقب مانده وکهنه پرست ،ادم قديمى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها