معنی و ترجمه کلمه تبلیغات به انگلیسی تبلیغات یعنی چه

تبلیغات

incantation
propaganda
publicity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها