معنی و ترجمه کلمه تقاضا به انگلیسی تقاضا یعنی چه

تقاضا

demand
importance
plea
postulate
prayer
request
requirement
requisition
rogation
solicitation
suit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها