معنی و ترجمه کلمه تمرکز به انگلیسی تمرکز یعنی چه

تمرکز

centralization
concentration

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها