معنی و ترجمه کلمه تهدید به انگلیسی تهدید یعنی چه

تهدید

blackmail
fulmination
menace
minacity
threat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها