معنی و ترجمه کلمه جداسازى به انگلیسی جداسازى یعنی چه

جداسازى

detachment
isolation
parting

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها