معنی و ترجمه کلمه حکمفرما به انگلیسی حکمفرما یعنی چه

حکمفرما

dominant
predominant
rampant
regnant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها