معنی و ترجمه کلمه خدایى به انگلیسی خدایى یعنی چه

خدایى

divine
godhead
godly
heavenly
numen

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها