معنی و ترجمه کلمه خرابکارى به انگلیسی خرابکارى یعنی چه

خرابکارى

obstructionism
subversion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها