معنی و ترجمه کلمه خرناس به انگلیسی خرناس یعنی چه

خرناس

snifter
snore
snort
snorter

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها