معنی و ترجمه کلمه داروى ضد انعقاد خون به انگلیسی داروى ضد انعقاد خون یعنی چه

داروى ضد انعقاد خون

anticoagulant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها