معنی و ترجمه کلمه فرسنیل به انگلیسی فرسنیل یعنی چه

فرسنیل

fraxinella
gas plant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها