معنی و ترجمه کلمه یک دست به انگلیسی یک دست یعنی چه

یک دست

flat
level
shafting
slick

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها